ekmanshedesunda.se © 2013                    

 

 

Verkstad

 

I den moderna verkstaden utförs service och reparationer av en mängd olika fordonstyper och tillbehör till dessa. Personbilar, lätta och tunga lastbilar, samt släp är typiska exempel, men även andra fordon ses över utan svårigheter.

 

Ekmans Hedesunda AB kan erbjuda olika påbyggnadsarbeten av lastbilar och tillbehör. Dessutom tillverkas egna hydraulprodukter till försäljning, vilket är en nyhet.

 

 

 

 

 

 

   Tjänster

 

» Reparationer och

   påbyggnader

 

» Tillverkning och

   försäljning av

   hydraulprodukter