ekmanshedesunda.se © 2013                    

 

 

Policy

 

Ekmans Hedesunda AB har som målsättning att leverera med hög kvalitet och säkerhet, och det med så liten miljöpåverkan som möjligt. För att uppnå detta görs följande:

 

> Företaget har en modern maskinpark med miljömotorer   

   och biologisk hydraulolja.

 

> Företaget hanterar sina fordon, samt restprodukter från

   dessa, på ett säkert och ansvarfullt sätt.

 

> Personalen utbildas fortlöpande enligt gällande lagar, 

   samt utefter kundernas önskemål. Detta gäller såväl

   säkerhet, miljö och kvalitet.

 

> Eventuella avvikelser dokumenteras och följs upp.

 

> Kritik, såväl positiv som negativ, uppskattas och

   påverkar företagets utveckling.

 

> Företagets medarbetare tvekar inte att prova nya idéer

   eller ny teknik.