ekmanshedesunda.se © 2013                    

 

 

Kontakta oss

 

Janne Ekman          070-606 10 75   janne@ekmanshedesunda.se

Krille Ekman           070-215 93 15   krille@ekmanshedesunda.se

Tomas Ekman         070-380 75 06   thomas@ekmanshedesunda.se

 

 

Transporter

Krille Ekman

Tomas Ekman

Emil Larsson           070-241 03 08

Torbjörn Wallner       073-270 56 52

Tony Woltter           070-201 17 18

 

 

Verkstad                                             verkstad@ekmanshedesunda.se

Janne Ekman

Pontus Ågren

 

Telefon, verkstad    0291-100 45

Fax                        0291-100 41  

 

 

Pelletsförsäljning

Janne Ekman

 

 

Administration/Ekonomi

Karin Rens Ekman    070-692 85 64  karin@ekmanshedesunda.se

 

 

 

Angående transporter och verkstadsarbeten eller reservdelar till lastbilar och släp, kontakta Krille. 

 

Angående transporter, kontakta Tomas.

 

Angående verkstadsarbeten eller reservdelar till personbilar, lätta lastbilar, lastbilar och släp, kontakta Janne.