ekmanshedesunda.se © 2013                    

 

 

Åkeri

 

Ekmans Hedesunda AB har sedan länge stor erfarenhet inom åkeribranchen. Anläggningsarbeten är framför allt i fokus sommartid, liksom asfaltsläggning och grusarbeten och maskinarbeten. 

 

Under vintern erbjuds dessutom snöröjning. Med ett flertal lastbilar och lastmaskiner står företaget redo att uppfylla kundernas önskemål.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Tjänster

 

» Anläggning

 

» Asfaltsarbeten

 

» Grus- och

  maskinarbeten

 

» Kran- och 

  maskintransporter

 

» Vägsopning

 

» Snöröjning